Veksamhetschef - Kvalitet och elevhälsa

Arbetsbeskrivning

I Gnesta kommun är vi 850 medarbetare som arbetar engagerat med att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service. Hos oss är du med och bygger en attraktiv kommun där dialog, öppenhet och gott bemötande genomsyrar organisationen. Du är varmt välkommen att bli en av oss.

Tjänsten är placerad på barn- och utbildningsförvaltningen. Vi bedriver lagstadgad verksamhet i form av förskola, grundskola, grundsärskola och elevhälsa. Inom förvaltningens ansvarsområde finns dessutom kulturskola, fritidsgårdsverksamhet, öppen förskola och kommunens kostenhet. Förvaltningen arbetar på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden.

Gnesta kommun är en aktiv och förändringsbenägen kommun i Storstockholmsregionen. Vi har goda kommunikationer till Stockholm, Nyköping och Skavsta flygplats. Vårt nära samarbete med näringsliv och föreningsliv gör Gnesta till en lättillgänglig och personlig tillväxtkommun med stor framtidstro. En kommun där människor växer och är kreativa.

Gnesta ligger i Sörmland en dryg halvtimme med tåg från Stockholm central. Vi är drygt 11 000 invånare och har ca 850 medarbetare som arbetar engagerat med att ge våra medborgare och besökare bästa möjliga service och kvalitet.


ARBETSUPPGIFTER
Som verksamhetschef för kvalitet och elevhälsa har du personal-, budget och arbetsmiljöansvar för ett tvärprofessionellt team. Du är verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats, bestående av skolläkare och skolsköterskor, där du tillsammans med medicinskt ansvarig skolsköterska (MLA) ansvarar för utveckling av verksamheten. Du ansvarar för den öppna förskolan på Gnesta familjecentral och ingår i familjecentralens styrgrupp. I uppdraget ingår också ett chefskap för tal- och språkpedagog med ett utvecklingsarbete inom kommunikation.

Du har en viktig samverkande funktion där du ger stöd till våra rektorer och övrig personal i elevhälsofrågor. Du samverkar också med flera externa aktörer såsom socialtjänsten, BUP och habiliteringen. Du representerar förvaltningen och kommunen i olika samverkansgrupper med koppling till elevhälsofrågor och du kommer även att ingå i förvaltningens ledningsgrupp.

I tjänsten ingår att bevaka ny forskning och lagstiftning inom verksamhetsområdet samt användandet av evidensbaserade metoder. Du arbetar också med att stötta de olika yrkesgrupperna i att utveckla sina ansvarsområden och sin specialistkunskap. I rollen ingår att i vissa fall samordna ärenden där komplexa behov av stöd finns. Därtill är du sammankallande till mottagandeteamet som hanterar ansökningar till grund- och gymnasiesärskolan samt bedömningsgruppen för tilläggsbelopp/verksamhetsstöd.

Som kvalitetschef har du en strategiskt viktig roll i att driva förvaltningens systematiska kvalitetsarbete samt att följa upp, analysera och kvalitetssäkra förvaltningens verksamhet. Du leder och ansvarar för förvaltningskontorets personal samt arbetar i nära samarbete med förvaltningschef och övriga chefer inom förvaltningen, för att utveckla verksamheten utifrån de nationella och kommunala styrdokumenten. Du kommer också att ha ett särskilt ansvar för att i verksamheterna förankra och följa upp målsättningarna i barn- och utbildningsnämndens framtidsplan.KVALIFIKATIONER
Du har mycket god insikt i skolans uppdrag och styrdokument och det är meriterande om du utvecklat eller bistått i utvecklingen av förvaltningens kvalitetsarbete. Vi ser det som värdefullt om du har högskoleexamen inom någon av elevhälsans professioner. Du har erfarenhet av att arbeta inom skola och elevhälsa och god kunskap om elevhälsans uppdrag, dokumentationskrav och lagstiftning. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av ledande befattning med personal- och budgetansvar.

Du är en tydlig, aktiv och närvarande ledare som kan entusiasmera och skapa goda förutsättningar för samarbete internt och externt. Som person har du ett coachande förhållningssätt och vill vara med och leda verksamheterna med fokus på mål, resultat och kvalitet. Du för en rak kommunikation, är lyhörd och har stort intresse av att skapa goda förutsättningar för lärande genom att se möjligheter och lösningar. I din ledarroll är du en god strateg och du har förmåga att organisera och leda ditt ansvarsområde.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.ÖVRIGT
Som medarbetare i Gnesta kommun ska du känna dig trygg och kunna ha en god balans mellan fritid, familjeliv och jobb. Du har flera fina anställningsförmåner, till exempel friskvårdsbidrag, utökad föräldraledighet och ett bra försäkringsskydd. Läs mer om kommunens anställningsförmåner på gnesta.se/anstallningsformaner.

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, och välkomnar därför sökande med olika erfarenheter och bakgrund.

Gnesta kommun har tagit ställning till kanaler och marknadsföring för rekrytering. Vi undanber oss bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Kontaktpersoner på detta företaget

Bengt Greiff
070-5850153
Taina de Mander
0158-275262
Kommunal, Jane Löfstrand
0158-275125
LR skola år f-6, Anders Wolf
0158-275178
Lärarförbundet skola, Susanne Morgan
070-5151965
Lärarförbundet skola, Susanne Morgan
070-515 19 65
Magdalena Eberhardsson
0158-275 261
LR skola år 7-9, Anders Sjödin
0158-275 613
Magdalen Eberhardsson
0158-275 261
Vision, Elisabeth Gustavsson
0158-275670

Sammanfattning

Besöksadress

Västra Storgatan 15 64680 Gnesta
None

Postadress

None
Gnesta, 64680

Liknande jobb


Enhetschef/Utvecklingsledare inom digitalisering

3 juni 2024

3 juni 2024