Helsingborgs stad, ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN

Just nu finns det 78st lediga jobb på företaget Helsingborgs stad, ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN.

Arbetsterapeut till verksamhetsområde Arbetsmarknad

Arbetsterapeut till verksamhetsområde Arbetsmarknad

3 februari 2020

Yrkeslärare på Lärvux inom hotell, bageri och Restaurang

2 maj 2017

Matchare till arbetsmarknadsförvaltningen

7 april 2017

Enhetschef för IT och service till en förvaltning i förändring

7 april 2017

Arbetsledare och handledare till enhet Jobbträning

31 mars 2017

Svenska som andraspråk 100% till Vuxenutbildningen i Helsingborg

29 mars 2017

Socialsekreterare till arbetsmarknadsförvaltningen

29 mars 2017

Fastighetsansvarig med kunskap i fastighets- och säkerhetsfrågor

22 mars 2017

Socionom till verksamhet arbetsmarknad

22 mars 2017

Chefskoordinator till arbetsmarknadsförvaltningen

10 mars 2017

Kontaktpersoner på Helsingborgs stad, ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN

Enhetschef Lena Persson
042-10 65 78
Enhetschef Ingrid Olin-Månsson
042- 10 75 40
Servicesamordnare Pia Nielsen
042-10 57 73
Enhetschef Nidal Khalil
042-10 74 61
Enhetschef Edit Szinte
042 - 10 74 56
Enhetschef Mari Nidesjö
042-10 62 94
Samordnare Ylva Andersson
042-10 70 34
Samordnare Karin Svensson

Avdelningschef HR Kommunikation Annette Birr
042-10 39 28
Enhetschef Anette Frii
042- 10 78 69
Enhetschef Karin André
042-10 63 93
Enhetschef Ann-Charlotte Gezelius
042-10 56 97
Samordnare Amela Kudic
042-10 77 25
Enhetschef Maria Hällstig
042- 10 37 60
Tf sektionschef semester v 29-32 Karin Svensson

Enhetschef Edit Szinte
0705- 907456
Enhetschef enhet Ungdom Lotta Engstrand
042- 10 72 32
Avdelningschef för kvalitet och styrning Björn Olsson
042- 10 64 85
Enhetschef/rektor Claes Calmram
042-10 46 65
Utbildningsledare Margareta Andersson
042-10 38 46

Besöksadress

Kontaktcenter Stortorget 17 Helsingborg
None

Postadress

.
Helsingborg, 25189