Postdoktor i Förintelse- och folkmordsstudier

Postdoktor i Förintelse- och folkmordsstudier

Arbetsbeskrivning

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Hugo Valentin-centrum (HVC) är en tvärvetenskaplig enhet vid historiska institutionen, med huvudsaklig inriktning på forskning och utbildning inom två områden: etniska relationer och Förintelse- och folkmordsstudier (Holocaust and genocide studies).

Forskningen bedrivs inom en utpräglat tvärvetenskaplig miljö, som förenar forskare med historisk-filosofisk, språkvetenskaplig och samhällsvetenskaplig bakgrund.

Denna utlysning avser en treårig anställning inom fältet Förintelse- och folkmordsstudier.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.

Arbetsuppgifter  
I en postdoktors arbetsuppgifter ingår i huvudsak forskning, att söka externa forskningsmedel inom forskningsfältet, samt viss administration. Anställningen förutsätter en kontinuerlig närvaro vid enheten, aktivt deltagande i seminarieverksamhet, fortlöpande presentation av egen forskning, samt vid behov viss undervisning och handledning av studenter eller andra uppgifter motsvarande högst 20% av anställningen.

Kvalifikationskrav
Doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i  något av ämnena inom det humanistiskt-samhällsvetenskapliga området, samt ha de personliga egenskaper som krävs för att fullfölja anställningen väl. Examen ska vara uppfylld senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc. Sökanden förutsätts ha mycket goda kunskaper att uttrycka sig på engelska i tal och skrift. 

Ansökningsförfarande
Fullständig ansökan inklusive åberopade skrifter skall omfatta:

- Merit- och tjänsteförteckning samt vidimerade kopior av betyg och övriga handlingar som åberopas.
- Förteckning över max fem vetenskapliga publikationer (inkl. avhandlingen) som åberopas. Publikationerna rangordnas enligt relevans för ansökan och bifogas i PDF-format.
- En högst fem sidor lång projektbeskrivning måste bifogas ansökanden. Beskrivningen ska innehålla en tydlig syftesformulering, en redogörelse för hur projektet bidrar till den internationella forskningsfronten i ämnet, en diskussion kring relevanta metodfrågor, samt en tidsplan för projektets genomförande. I beskrivningen skall dessutom anges hur det tänkta projektet bidrar till att förnya och utveckla HVC:s forskningsmiljö.

Bedömningsgrunder
Ansökan kommer att bedömas utifrån det föreslagna projektets vetenskapliga kvalitet, samt sökandens kvalifikationer. Projekt med samhällsvetenskaplig inriktning är meriterande för den här tjänsten.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad  i 3 år. Omfattningen är 100%. Tillträde 2022-07-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Tomislav Dulić, epost director@valentin.uu.se eller telefon 018-471 6395.

Välkommen med din ansökan senast den 6 maj 2022, UFV-PA 2022/1214.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Kontaktpersoner på detta företaget

Anders Grundström, Saco-rådet
018-471 5380
Carin Söderhäll, TCO/ST
018-471 1997
Stefan Djurström, Seko
018-471 3315

Sammanfattning

Besöksadress

Box 256
None

Postadress

Box 256
Uppsala, 75105

Liknande jobb


Närvårdskoordinator, informations och webbansvar

23 september 2010

Projektledare/projektantikvarie

11 mars 2010

Forskare (ABM) till Cypernsamlingarna

16 juni 2010

Forskarassistent i agrarhistoria

6 december 2010